ala-çiy

sif. Yarımçıq bişmiş, yarıçiy (ət və s.). Ala-çiy z. bişən əti adamlar tüstülü-tüstülü, alovlu-alovlu qapış-qupuş elədilər. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • ala-bişmiş — sif. Yarıbişmiş, ala çiy, lazımınca bişməmiş. Ala bişmiş ət …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ala-pörtü — bax ala çiy …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çiy — sif. 1. Bişməmiş, bişirilməmiş, qaynadılmamış. Çiy ət. Çiy süd. Çiy su. Çiy kərpic – palçıqdan tutulmuş, bişirilməmiş, xam kərpic. Bina çiy kərpicdən tikilmiş və ağardılmışdı. M. İ.. // Yaxşı bişməmiş, yarıbişmiş, ala bişmiş. Xörəyin əti çiydir.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • alapört — (Qazax) ala çiy, yarıbişmiş, yaxşı bişməmiş. – Ət alapört oldu, gəti, ajımışam …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • şalampır — (Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, Tərtər, Yevlax) qoyun əti və içalatından hazırlanan xörək növü. – Ətin hər yerinnən töküllər qazana, ala çiy eli:llər, tez yeməx’çün de:illər şalampır (Ağdam); – Şalampırın qartofu, soğanı olmur (Yevlax) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ütələməx’ — (Gədəbəy, Şəmkir, Tovuz) 1. ala çiy, tələsik bişirmək. – Kavavı eləjənə ütəle:flər, də:siη (Gədəbəy); – O əti ojaxda ütələ uşaxlara ver, qoy alağızdansınnar (Tovuz) 2. ütmək. – Apar bu başə:ğı ütələ (Şəmkir) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • nimpüxtə — f. yarımbişmiş, ala çiy …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bozartma — 1. is. Yağlı ətdən bişirilən sulu qovurma; bozqovurma. <Şəhrəbanı xanım:> Nahara Müsyö Jordana qaymaq gərək, yağ gərək, axşama plov gərək, bozartma gərək ki, gedib öz ölkəsində deməsin ki, Qarabağ elatının arvadları mərifətsiz olurlar. M. F …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bozartmaq — f. 1. Boz etmək, boz rəng vermək. Rəngsaz divarı bozartdı. 2. Soldurmaq. Paltarını günün altında bozartmaq. 3. Yetişdirmək. İsti arpaları bozardır. 4. Ala çiy bişirmək, yüngülvari qovurmaq. Əti bozartmaq. 5. məc. Utandırmaq. ◊ Sifətini (üzünü)… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qarışdırmaq — f. 1. Bir şeyi başqa şeyə qatıb, bir birindən ayrılmayacaq, yaxud çətin ayrılacaq hala salmaq. Una qənd qarışdırmaq. Çaxırı su ilə qarışdırmaq. Qumu əhənglə qarışdırmaq. // İki və ya çox şeyi bir birinə qatıb birləşdirmək. . . Karvan oğlanları… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.